ลองฟัง (echo) เพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะที่สุด ของในหลวง ร.9

หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ฟัง ลองฟัง (echo) เพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะที่สุด ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Still on My Mind บทเพลงที่ ร.9 ทรงเรียบเรียงและแต่งขึ้น เพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

Still on My Mind บทเพลงที่ ร.9 ทรงเรียบเรียงและแต่งขึ้น เพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

ที่มาของหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเรียบเรียงทั้งเนื้อร้องและทำนองขึ้นมาด้วยพระองค์เอง Still on My Mind
พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ในหลวง ร.9

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ในหลวง ร.9 – แนะนำ 10 สิ่งประดิษฐ์จากพระองค์

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ในหลวง ร.9 พระราชกรณีกิจต่างๆ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ล้วนแต่ทำเพื่อหวังให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี
บทเพลงพระราชนิพนธ์ พ่อหลวงของแผ่นดิน

บทเพลงพระราชนิพนธ์ พ่อหลวงของแผ่นดิน อัครศิลปินของปวงชนชาวไทย (2)

เพลงสุดท้ายที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ออกมาคือเพลง "เมนูไข่" เป็นเพลงแนวสนุกสนาน เนื้อร้องโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บทเพลงพระราชนิพนธ์ พ่อหลวงของแผ่นดิน
บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

บทเพลงพระราชนิพนธ์ พ่อหลวงของแผ่นดิน อัครศิลปินของปวงชนชาวไทย (1)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง