28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย – 100 ปี แห่งความภูมิใจ

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย - รัฐบาลเข้าเพิ่งประกาศให้วันที่ 28 กันยายน 2560 ปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นวัน 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย
ประวัติวันพิพิธภัณฑ์ไทย - 19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย

ประวัติวันพิพิธภัณฑ์ไทย – 19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย

ประวัติวันพิพิธภัณฑ์ไทย - 19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย - เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2417 ประเทศไทยได้มีการตั้งมิวเซียมขึ้น  ถือเป็นเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชนแห่งแรก
22 กันยายน วันแรดโลก

22 กันยายน วันแรดโลก – 13 เรื่องของแรด สรุปมาให้มนุษย์เข้าใจ

แรด เป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองจากช้าง จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง (ในวงศ์ Rhinocerotidae) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 22 กันยายน วันแรดโลก