รวมข้อมูล-ภาพ พระราชวัง และวังในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูล-ภาพ พระราชวัง และวังในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พระราชวังและวัง คือ ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันวังหรือพระราชวังหลายแห่งเปลี่ยนไปใช้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือสำนักงานรัฐบาล หรือโรงแรม

ภาพสีน้ำมันประธานาธิบดีสหรัฐฯ ‘ยอร์ช วอชิงตัน’ ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ที่วังหน้า

ในปี พ.ศ. 2399 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แฟรงกลิน เพียร์ซ ได้แต่งตั้งให้ เทาเซนต์ แฮรีส เป็นทูต..