วังบ้านดอกไม้ วังที่ประทับบิดาแห่งการรถไฟไทย

วังบ้านดอกไม้ วังที่ประทับบิดาแห่งการรถไฟไทย และผู้ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียง

บิดาแห่งการรถไฟไทย , ผู้ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย , พระบิดาแห่งการท่องเที่ยวไทย และ พระบิดาแห่งโรตารีไทย

ข้อมูล-ภาพ เกี่ยวกับ วัง ในประเทศไทย (2) ที่พักผู้มีตระกูล

ภาพและข้อมูลวังต่างๆ ในประเทศไทย ในปัจจุบันวังหรือพระราชวังหลายแห่ง เปลี่ยนไปใช้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือสำนักงานรัฐบาล หรือโรงแรม