ปรากฏการณ์ 'ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์

ชวนทุกคนมาดูปรากฏการณ์ ‘ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์’ วันที่ 22-23 พ.ค. 62 นี้

วันนที่ 22 -23 พ.ค 2562 จะเกิดปรากฏการณ์ 'ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์' ตั้งแต่เวลา 22.00 ของวันที่ 22 จนถึงรุ่งเช้าของวันที่ 23 ซึ่งสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2019

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดเผยปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2019 - ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

อลังสุด! รวมรูปถ่าย ปรากฏการณ์ สุริยุปราคา ที่ดีที่สุดในปี 2017

ปรากฏการณ์ สุริยุปราคา หรือ สุริคราส คือปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลกโคจรเรียงตัวมาอยู่ในแนวเดียวกัน