Bangkok Art Auction Center งานประมูลผลงานศิลปะ กว่า 100 ชิ้น จากศิลปินชั้นนำของไทย

Bangkok Art Auction Center งานประมูลผลงานศิลปะ กว่า 100 ชิ้น อาทิ “มหาวิเนษกรมณ์” จิตรกรรมสีน้ำมันในปี 2513 ของ ถวัลย์ ดัชนี, “กล้วยไม้สีชมพู”