คำศัพท์บอกลาภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่แค่ Good Bye

คำศัพท์บอกลาภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่แค่ Good Bye – เก็บไว้ใช้ในหลายโอกาส

คำศัพท์บอกลาภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่แค่ Good Bye เช่น I’ve got to get going (ไอฟฺ ก็อต ทู เก็ท โก อิ้ง) มีความหมายเหมือนกับคำว่า I really need to leave หมายความว่า ฉันต้องไปแล้ว