9 คำสอนของพ่อ พ่อหลวงของชาวไทย

9 คำสอนของพ่อ พ่อหลวงของชาวไทย – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

9 คำสอนของพ่อ พ่อหลวงของชาวไทย การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ถูกทาง! 8 คำสอน ที่พ่อทุกคน ควรสั่งสอนลูกชาย

เพราะถ้าเป็นเด็กผู้ชายนั้น คุณครูคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็ต้องเป็นพ่ออยู่แล้ว เพราะด้วยความที่เป็นผู้ชายเหมือนกันก็ย่อมเข้าใจดีที่สุด
พระราชทานบรมราโชวาทและพระราชดำริ

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส “คำ ธ สอน” สู่แนวทางการพัฒนาชีวิต

พระราชทานบรมราโชวาทและพระราชดำริ แก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ เพื่อนำมาในการพัฒนาชีวิตตนเองให้พบกับประโยชน์ได้
คำสอนของพ่อ ใน ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๐-๒๕๕๙

คำสอนของพ่อ ใน ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๐-๒๕๕๙

คำสอนของพ่อ ใน ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๐-๒๕๕๙ - ส.ค.ส. พระราชทาน เป็นบัตรส่งความสุขที่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง ล้วนแต่มีคำสอนแฝงไว้ให้เราได้คิด
60 คำสอนของพ่อ

60 คำสอนของพ่อ – ลูกควร…จำสิ่งที่ควรจำ ลืมสิ่งที่ควรลืม

ลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบ ด้วยความอยากของลูก แต่จงเลือกด้วยสติปัญญา และพิจารณาถึงประโยชน์ และโทษของมันเสียก่อน
คำสอนของแม่ อ่านแล้วซึ้งใจ - แม่สอนลูก

คำสอนของแม่ อ่านแล้วซึ้งใจ – แม่สอนลูก

คำสอนของแม่ - แม่อยากสอนให้ลูกรู้จักอดทน ลูกต้องเรียนรู้ว่าลูกไม่มีทางได้ทุกๆ อย่างที่ลูกหวังไว้ อดทนและอย่าได้เสียกำลังใจ อย่าท้อและขอให้เริ่มใหม่อย่างมีพลัง
รักลูกให้ถูกทาง - คำสอนจาก หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

รักลูกให้ถูกทาง – คำสอนจาก หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

การทำโทษเด็กที่หลวงพ่อปํญญนันทภิกขุ สอนไว้ว่า รักลูกให้ถูกทาง อย่าลงโทษเด็กในเมื่อความผิดนั้นไม่ได้ปรากฏต่อหน้า หรือไม่มีพยานหลักฐาน