เรียนรู้มารยาท การไหว้-การกราบ แบบถูกต้อง เหมาะสม

เรียนรู้มารยาท การไหว้-การกราบ แบบถูกต้อง เหมาะสมแบบไทยๆ

เรียนรู้มารยาท การไหว้-การกราบ แบบถูกต้อง การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสเสมอกัน นิยมยกมือกระพุ่มขึ้นไหว้ ให้ปลายนิ้ชี้อยู่ที่ดั้งจมูก นิ้วหัวแม่มือทั้งสอง