เช็กลิสต์ 4 อาการ ที่บ่งบอกว่า กล้ามเนื้อเข่าอักเสบ

พิจารณาว่าก่อนเกิดความเจ็บปวด ตนเองได้ทำกิจกรรมใด เช่น ก่อนหน้านี้เล่นกีฬาหนักหรือไม่ หรือยกของหนักแบบที่ไม่เคยยกมาก่อน เป็นต้น