สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลศิริราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 100 ล้าน แก่ รพ.ศิริราช

Home / เรื่องทั่วไป / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 100 ล้าน แก่ รพ.ศิริราช

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลศิริราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 100 ล้าน แก่ รพ.ศิริราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินจำนวน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

โอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสความ ว่า

“…ช่วยโครงการศิริราชที่ดำเนินการอยู่ หวังว่าจะช่วยได้บ้าง และก็ขอขอบคุณที่ดูแล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ…”

โครงการก่อสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ รพ.ศิริราช ซึ่งจะเป็นอาคารรวมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2,000 ล้านบาท

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนก่อสร้าง อาคารนี้จะมีความสูง 25 ชั้น มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 355 เตียง มีศูนย์ความเป็นเลิศ 14 ศูนย์ ห้องไอ.ซี.ยู. 62 ห้อง โดยไม่มีห้องพิเศษ

ตลอดพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆ ให้แก่ รพ.ศิริราชทุกครั้งที่เสด็จมา นับตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จประทับเพื่อรักษาพระอาการประชวรและพระองค์ที่เสด็จมาประทับหลายครั้ง เช่น พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมใน รพ.ศิริราช และพระราชทานแก้ไขปัญหารถติดรอบโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น

ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา สามารถบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช หรือบริจาคทางธนาคาร บัญชี ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่ 016-4-37544-4, ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่ 016-4-37544-4, ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่ 638-2-00888-8, ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 901-7-02699-9

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก: ราชบัลลังก์จักรีวงค์, PHOTO : SIRISAK BORISUTSAWAT, เรารักราชวงศ์จักรี “We Love Chakri Dynasty”