รัชกาลที่ 9 ลายพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลายพระหัตถ์บนแผนที่ทรงงานของ ในหลวง ร.9 – เป็นบุญตาที่ได้เห็น

Home / Picpost / ลายพระหัตถ์บนแผนที่ทรงงานของ ในหลวง ร.9 – เป็นบุญตาที่ได้เห็น

นอกจาก “กล้องถ่ายภาพ” ที่ได้เห็นตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา 70 ปี นั้น “แผนที่” ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทรงติดพระองค์ไว้ด้วยเสมอ ทั้งนี้พระองค์เคยพระราชทานสัมภาษณ์กับนักข่าว BBC ไว้ว่า บางครั้งหมู่บ้านที่ไปไม่ปรากฎชื่อบนแผนที่ ท่านจะเติมชื่อหมู่บ้านไว้บนแผนที่ และภาพต่อไปนี้เป็นภาพ ลายพระหัตถ์บนแผนที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ขออนุญาตเอามาเผยแพร่ให้ลูกหลานชาวไทยได้เห็นกันเป็นบุญตา

ลายพระหัตถ์บนแผนที่ทรงงานของ ในหลวง ร.9

ลายพระหัตถ์บนแผนที่ทรงงาน

king 9 (6)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  (ในหลวงรัชกาลที่ 9)

king 9 (3)

king 9 (4)

แผนที่ทรงงาน

king 9 (7)

ที่มา:: ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย,เพียง เพลงพิณ

บทความแนะนำ