TMB กิจกรรม

TMB สานต่อกิจกรรม “เปลี่ยน” ชุมชนเพื่อความยั่งยืน (FAI-FAH IN A BOX 2016)

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / TMB สานต่อกิจกรรม “เปลี่ยน” ชุมชนเพื่อความยั่งยืน (FAI-FAH IN A BOX 2016)

ทีเอ็มบี (TMB) เปิดตัวโครงการซีเอสอาร์ปี 2016 กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน หรือ FAI-FAH IN A BOX 2016 แสดงพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ “ให้คืน” สู่สังคม ด้วยการผนึกพลังของอาสาสมัครทีเอ็มบีราว 6,000 คน จาก 450 สาขาทั่วประเทศรวมสำนักงานใหญ่ พร้อมลงมือ“เปลี่ยน” ตามแนวทาง TMB Make THE Difference จุดประกายชุมชน และส่งต่อพลังการเปลี่ยน เพื่อให้ชุมชนดีขึ้น รวม 37 โครงการทั่วประเทศตลอดปี 2016

TMB สานต่อกิจกรรม “เปลี่ยน” ชุมชนเพื่อความยั่งยืน (FAI-FAH IN A BOX 2016)

16-TMB

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสาขา ทีเอ็มบี เผยว่า “กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน หรือ FAI-FAH IN A BOX เป็นการส่งต่อพลังการ “ให้คืน” ที่ทีเอ็มบีมอบให้กับสังคม โดยพนักงานสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นพลังขับเคลื่อน ทำงานเชิงลึกร่วมกับชุมชน ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยต้องตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงให้ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักแนวความคิด “ร่วมกันเปลี่ยน” เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น และมอบประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน”

ในปีที่ผ่านมา FAI-FAH IN A BOX ตอบโจทย์การ Make THE Difference โดยแก้ไขปัญหา ตอบความต้องการของชุมชน และยังมีการติดตามผลทุกๆ 3 เดือน และพบว่าหลายโครงการต่อยอด ขยายผลส่งประโยชน์สู่ชุมชน ได้ในวงกว้างขึ้น เปลี่ยน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้มากขึ้น อาทิ โครงการปุ๋ยชวา ชาวท่าคา รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาสาสมัครทีเอ็มบีช่วยกันแก้ปัญหาผักตบชวากีดขวางเส้นทางสัญจร นำผักตบชวามาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในสวน ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ยได้สัปดาห์ละ 2,000-3,000 บาท ปีนี้จะส่งต่อความรู้ จัดเป็นศูนย์เรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น สำหรับโครงการ FAI-FAH IN A BOX 2016 จะร่วมกันเปลี่ยนชุมชน ผ่าน 37 โครงการทั่วประเทศ มีระยะเวลาทำงาน 3 เดือนต่อโครงการ อาทิ โครงการตลาดรักษ์แผ่นดินถิ่นโพนสูง จ.นครราชสีมา สร้างตลาดสีเขียวเป็นพื้นที่จำหน่ายพืชผล ปลูกฝังวิถีชีวิตเกษตรกรรรม ให้ชุมชนรู้จักแปรทรัพย์ในดิน, โครงการเรื่องเล่าชาวมอญบางหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อสืบสานและรักษาวัฒนธรรมการปักผ้าตามวิถีของชาวมอญที่สืบทอดกันมา, โครงการอนุรักษ์ผ้าทอมือ จ.กรุงเทพฯ ฯลฯ

“ในปีนี้อาสาสมัครทีเอ็มบีสร้างแรงกระเพื่อมด้วยการส่งต่อเรื่องราวดีๆ ของกิจกรรม FAI-FAH IN A BOX ผ่านเว็บไซด์ www.makeTHEdifference.org เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมาย ที่จะให้คืนสู่สังคมพร้อมอัพเดทความเคลื่อนไหวการทำงานของอาสาสมัคร รวมถึงเรียกระดมพลผู้สนใจจะ Make THE Difference โดยมีเป้าหมายเพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคมได้ในวงกว้างต่อไป” เสริมโดย ชมภูนุช