การประกวด ครีเอทีฟ

กองทุนสื่อฯ เฟ้นหาคนครีเอทีฟ ผลิตคลิปวิดีโอ ชิงรางวัลรวม 380,000 บาท

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กองทุนสื่อฯ เฟ้นหาคนครีเอทีฟ ผลิตคลิปวิดีโอ ชิงรางวัลรวม 380,000 บาท

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เฟ้นหาคนครีเอทีฟมาร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ สําหรับเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

กองทุนสื่อฯ เฟ้นหาคนครีเอทีฟ

ผลิตคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”

ผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราว ที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้ ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ชิงเงินรางวัลรวม 380,000 บาท จํานวน 18 รางวัล พร้อมโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รางวัล ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
  • รองชนะ เลิศอันดับ 2 จํานวน 4 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
  • รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน พ.ศ. 2565 นี้ ผ่านเว็บไซต์ http://ymc.regist-master.com

อย่างไรก็ตามผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามข่าวสารโครงการฯ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเฟซบุ๊กเพจ: สร้างสรรค์ไทย หรือเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์แอด: @creativethai