เบอร์โทรฉุกเฉิน แจ้งเหตุด่วน

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน หน่วยงานต่างๆ ที่ควรรู้จัก บันทึกในมือถือ หรือมองเห็นได้ง่าย

Home / สาระความรู้ / รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน หน่วยงานต่างๆ ที่ควรรู้จัก บันทึกในมือถือ หรือมองเห็นได้ง่าย

รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน ที่สำคัญจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอีกหนึ่งสื่งสำคัญที่ทุกคนควรมีติดโทรศัพท์ไว้ เพราะเวลาเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ หรือต้องการความช่วยเหลือ จะได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือได้ทันเวลา

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน หน่วยงานต่างๆ ที่ควรรู้จัก และมองเห็นง่าย

สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินกู้ชีพ

 • หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
 • ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
 • ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร. 1300
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
 • ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192

สายด่วนการขนส่ง

 • ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
 • ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
 • ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
 • กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
 • ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
 • บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
 • บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. 02-545-3321
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. 02-624-5200
 • สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. 02-288-7000 (สำนักงานสีลม), 02-356-1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), 02-545-3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
 • บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
 • สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร. 1661
 • TAXI-RADIO โทร. 1681
 • แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. 02-131-5700 ต่อ 1301
 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-132-1888
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3191, 02-269-3199
 • แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3481, 02-269-3484
 • กรมการบินพลเรือน โทร. 02-286-0506, 02-286-0594
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน หน่วยงานต่างๆ ที่ควรรู้จัก และมองเห็นง่าย

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

 • แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
 • แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
 • ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
 • สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
 • ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
 • กองปราบปราม โทร. 1195
 • อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
 • สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โทร. 02-241-2051
 • กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650
 • ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

สายด่วนบริการทางการแพทย์

 • สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
 • ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
 • สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556
 • สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913
 • สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
 • สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน หน่วยงานต่างๆ ที่ควรรู้จัก และมองเห็นง่าย

สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณูปโภค

 • การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
 • การประปานครหลวง โทร. 1125
 • การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
 • ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460

สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ

 • ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
 • วุฒิสภา โทร. 1102
 • กรมศุลกากร โทร. 1164
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171
 • ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
 • สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362
 • สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 02-547-1806
 • กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385
 • สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506
 • กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548
 • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
 • กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
 • กระทรวงพลังงาน โทร. 02-129-3344
 • ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร. 02-140-7000
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676
 • กรมการจัดหางาน โทร. 1694
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร. 1689
 • กรมสรรพสามิต โทร. 1713
 • กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765

สายด่วนติดต่อธนาคาร/แจ้งบัตร ATM – บัตรเครดิตหาย

 • ธนาคารออมสิน โทร. 1115, 02-299-8000
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357, 02-265-3000
 • ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555
 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
 • ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595
 • ธนาคารธนชาต โทร. 1770
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-645-9000
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
 • ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 0-2614-4800
 • สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM – บัตรเครดิต 1188

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

 • TOT โทร. 1100
 • AIS โทร. 1175
 • TRUE โทร. 1331
 • DTAC โทร. 1678

สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

 • บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ BUG โทร. 1113
 • บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ TOT โทร. 1133
 • บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง โทร. 1188

สายด่วนแจ้งเหตุอื่นๆ สื่อวิทยุ ศูนย์ต่างๆ

 • สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทร. 02-577-5100
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545
 • สถานีวิทยุ จส.100 โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ)
 • สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644
 • สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677
 • สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192
 • ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359
 • ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต 0-2713-6793
 • ฮอทไลน์คลายเครียด 1667
 • ศูนย์ดำรงธรรม 1567
 • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111
 • ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว 1579
 • ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด 1688
 • ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี 0-2282-3892
 • ศูนย์นเรนทร 1669
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม. 0-2751-0951-3
 • ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2451-7228-9
 • ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม. 0-2226-4444-8
 • ศูนย์วิทยุรามา 0-2354-6999

แนะนำ