เบอร์ตำรวจทางหลวง เบอร์โทรฉุกเฉิน เบอร์โทรสำคัญ

เบอร์ตำรวจทางหลวง และเบอร์โทรสำคัญอื่นๆ

Home / สาระความรู้ / เบอร์ตำรวจทางหลวง และเบอร์โทรสำคัญอื่นๆ

บางครั้งที่เราก็ยังจำเป็นต้องมีข้อมูลเหล่านี้ติดตัว เผื่อฉุกเฉิน

เบอร์ตำรวจทางหลวง และเบอร์โทรสำคัญอื่นๆ

เรียกรถแท๊กซี่

ศูนย์บริการแท็กซี่ 1681, 1661, 1668, 1545
สหกรณ์แท็กซี่ไทย 0-240-2222, 0-2468-7374
ศูนย์แท็กซี่เจริญเมือง 0-2611-6499, 0-2676-1000
Grap Taxi
Uber

โรงละคร และศูนย์วัฒนธรรม

โรงละครกรุงเทพ 0-2319-7641-4
โรงละครโจ หลุยส์ 0-2527-7737
โรงละครแห่งชาติ 0-2221-0171
ภัทราวดี เธียเตอร์ 0-2412-7287-8
ศาลาเฉลิมกรุง 0-2222-1854
สมาคมฝรั่งเศส 0-2670-4231
สถาบันเกอเธ่ 0-2287-0942
สยามสมาคม 0-2661-6470-77
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 0-2247-0028

ร้านดอกไม้

มิสลิลลี่ 0-2970-8000
ร้านดอกไม้คุณกุ้ง 0-2392-1617-8
ร้านดอกไม้ทองหล่อ 0-2714-7766
ร้านไวท์โรส 0-2662-2661
ร้านฟอร์เก็ตมีน็อท 0-2615-0800
ร้าน Cattleya Florist 0-2260-5655

ธนาคารทางโทรศัพท์

ธนาคารกรุงไทย 1551
ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888
ธนาคารกรุงเทพ 1333
ธนาคารซิตี้แบงก์ 1588
ธนาคารเอเชีย 0-2287-2211
ธนาคารไทยพาณิชย์ 1561
ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์-นครธน 1595
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 0-2296-2000
ธนาคารยูโอบีรัตนสิน 1580
การจราจร และเดินทางท่องเที่ยว

สอบถามการจราจร 197

สน.91 1644
วิทยุ จส.100 0-2711-9151-8
วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 1667

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0-2250-5500
ตำรวจท่องเที่ยว 1699
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1155, 0-2281-5051

ตำรวจทางหลวง 1193
ทางด่วน 0-2249-6943
จราจรกลาง 1197

ตีตั๋วหนัง (จองได้ทุกโรงในเครือ)

อี จี วี 0-2812-9999
เมเจอร์ ซีนีเพลกซ์ 0-2515-5555
เอส เอฟ ซีนีมา 0-2611-6444

ไปต่างจังหวัด

สถานีขนส่งสายตะวันออก 0-2391-8097
สถานีขนส่งสายใต้ 0-2434-5558, 0-2435-1199
สถานีขนส่งสายเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ 0-2936-3659-60 , 0-2936-2825 ต่อ 311
สถานีรถปรับอากาศ สายตะวันออก 0-2391-2504
สถานีรถปรับอากาศ สายใต้ 0-2434-7192, 0-2435-1200
สถานีรถปรับอากาศ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 0-2936-2852-66 ต่อ 311
สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) 0-2223-0341-8
สอบถามอัตโนมัติ 1690
สถานีรถไฟสายใต้ (บางกอกน้อย) 0-2411-3120

สายการบิน

การบินไทย ในประเทศ แอร์พอร์ต 0-2535-2081-2
– สำนักงาน 0-2628-2000

ต่างประเทศ แอร์พอร์ต 0-2535-2846-7
– สำนักงาน 0-2232-8172, 0-2232-8182 สอบถามอัตโนมัติ 1566

บางกอกแอร์เวย์ แอร์พอร์ต 0-2535-2497-8
– สำนักงาน 0-2265-5678

พี บี แอร์ แอร์พอร์ต 0-2535-4843-4, 0-2535-5816
– สำนักงาน 0-2261-0220-5

ภูเก็ต แอร์ไลน์ แอร์พอร์ต 0-2535-6695-7
สำนักงาน 0-2679-8999, 0-2285-5038-9

แอร์อันดามัน แอร์พอร์ต 0-2996-9119
– สำนักงาน 0-2229-9555

นกแอร์ แอร์พอร์ต 0-2535-7539
– สำนักงาน 1318

โอเรียนท์ไทย แอร์พอร์ต 0-2535-6521
– สำนักงาน 0-2267-2999

แอร์เอเชีย แอร์พอร์ต 0-2535-8240-2
– สำนักงาน 0-2515-9999