กฟผ วันนี้ในอดีต ไฟฟ้าดับ

วันนี้ในอดีต: 18 มี.ค. ไฟฟ้าดับทั่วไทยและนานที่สุดเท่าที่เคยมีมา

Home / สาระความรู้ / วันนี้ในอดีต: 18 มี.ค. ไฟฟ้าดับทั่วไทยและนานที่สุดเท่าที่เคยมีมา

18 มีนาคม พ.ศ. 2521 ในอดีต ประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศไทย (Blackout)  ซึ่งหมายถึง การเกิดไฟฟ้าดับในวงกว้าง ครอบคลุมพื้นที่เป็นจังหวัด เป็นภาค (Partial Blackout) หรือทั้งประเทศ อาจเกิดเป็นระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงจนถึงเป็นวัน เป็นสัปดาห์ ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก และส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในครั้งนี้นไฟฟ้าดับ ยาวนานถึง 9 ชั่วโมง 20 นาที ถือเป็นเวลายาวนานที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งการไฟฟ้าขึ้นมาในประเทศไทย

18 มี.ค. ไฟฟ้าดับทั่วไทย และนานที่สุด

เหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศเมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ. 2521 นั้น สาเหตุเกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งเป็นกำลังการผลิตสำคัญของประเทศ มีกำลังจ่ายอยู่ที่ 1,030 เมกกะวัตต์ ทั้ง 4 เครื่อง เกิดขัดข้องในขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นกำลังการผลิตหลักที่จ่ายให้กับระบบไฟฟ้าทั้งหมดร้อยละ 77 ของความต้องการในขณะนั้น จึงทำให้เกิดเหตุขัดข้อง ส่งผลให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีระบบการทำงานต่อเนื่อง เป็นอันขัดข้องตามกันไปด้วย

โดยเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ เริ่มตั้งแต่เวลา 07:40 น. สำหรับในเขตภาคเหนือ ประมาณ 1 ชั่วโมง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 15 นาที เขตภาคกลาง ประมาณ 1 ชั่วโมง และเขตนครหลวง ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงสามารถกลับมาเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ในบางพื้นที่ จนกระทั่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศตามปกติ เมื่อเวลา 17:00 น. รวมเป็นระยะเวลานานถึง 9 ชั่วโมง 20 นาที

สำหรับปัญหาไฟฟ้าดับนั้น ด้านสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อมูลระบุว่า เหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศ (Black Out) ถือว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรง ซึ่งมีความเสียหายมากมายมหาศาลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมีสาเหตุจากระบบการผลิตไฟฟ้า คล้ายคลึงกับการแข่งขันชักเย่อที่มีผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจำนวนเท่า ๆ กัน ต่างดึงด้วยกำลังใกล้เคียงกันจะทำให้การดึงนั้นอยู่ในสภาวะสมดุล แต่ถ้าผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดล้มลงกระทันหันเพียงคนเดียวก็จะทำให้ผู้เล่นทั้งหมดลองฝ่ายนั้นล้มลง และถูกกระชากไปทั้งหมด

แล้วถ้าหากเกิดเหตุ Blackout ทั่วประเทศขึ้นในประเทศไทยอีกครั้ง จะเกิดอะไรขึ้น คำถามนี้ จากการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า ปัจจุบันหากเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศ จะสร้างผลเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยถึงชั่วโมงละ 1,000 ล้านบาท และหากเป็นช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงๆ จะมีความเสียหายมากกว่านี้ ทั้งทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ต่อการลงทุนของต่างประเทศ

** เกร็ดความรู้เพิ่มเติม เหตุการร์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศไทย หลังจาก 18 มี.ค. 2521 ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลย จนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ได้เกิดเหตุไฟดับเป็นวงกว้างอีกครั้งแต่ไม่ใช่ทั่วประเทศ เกิดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง และ ยะลา เนื่องจากเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลให้ในบางพื้นที่เกิดไฟดับนาน 20 นาที นานที่สุดถึง 2 ชั่วโมงกว่า**

ข้อมูลจาก: news.thaipbs.or.th/content/171166