AI หุ่นยนต์ เทคโนโลยี

ประโยชน์หุ่นยนต์ – ความสามารถของหุ่นยนต์ ในด้านต่าง ๆ

Home / สาระความรู้ / ประโยชน์หุ่นยนต์ – ความสามารถของหุ่นยนต์ ในด้านต่าง ๆ

ในปัจจุบัน หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น และมุนษย์ได้มีการพัฒนาการใช้งานหุ่นยนตร์อยู่เรื่อย ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหุ่นยนตร์สามารถทำงานต่าง ๆ ที่มนุษย์สามารถทำได้และทำไม่ได้ ทั้งนี้หุ่นยนตร์มีบทบาทในแทบจะทุกสายงาน อาทิ สายงานวิจัย งานด้านการแพทย์ งานด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น  ในบทความนี้มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ประโยชน์หุ่นยนต์ – ความสามารถของหุ่นยนต์ มาฝากค่ะ

ประโยชน์หุ่นยนต์ – ความสามารถของหุ่นยนต์

หุ่นยนตร์ สามารถทำงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้จำนวนมาก ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนตร์ขึ้นมาทำงานแทนมนุษย์แล้ว สามารถแบ่งประเภทตามความสามารถของหุ่นยนต์ได้

ความสามารถในงานวิจัย

หุ่นยนต์สามารถทำการสำรวจงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับมนุษย์ เช่น การสำรวจท้องทะเลหรือมหาสมุทรที่มีความลึกเป็นอย่างมาก หรือการสำรวจบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานเสี่ยงอันตรายที่เกินขอบเขตความสามารถของมนุษย์ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานสำรวจเช่นนี้ได้

ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานวิจัยและสำรวจ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถทำการควบคุมหุ่นยนต์ได้ในระยะไกลด้วยระบบคอนโทรล โดยมีเซนเซอร์ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการวัดระยะทางและเก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์

ภาพ: Owen Beard

ความสามารถในด้านการแพทย์

ในงานด้านการแพทย์ เริ่มนำเอาหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยทำการผ่าตัดคนไข้ แพทย์หุ่นยนต์ที่เข้ามาช่วยวินิจฉัยการรักษาโรคบางชนิดร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นสามารถทำงานในด้านที่มีความละเอียดสูงที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้ เช่น การนำเอาหุ่นยนต์มาใช้งานด้านการผ่าตัดสมอง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องการความละเอียดในการผ่าตัด หุ่นยนต์แขนกลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดในด้านการแพทย์

การทำงานของหุ่นยนต์แขนกลในการผ่าตัด จะเป็นลักษณะการทำงานของการควบคุมการผ่าตัดโดยผ่านทางแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดอีกที ซึ่งการผ่าตัดโดยมีหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูง รวมทั้งความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ รวมถึงงานเภสัชกรรมที่มีบางโรงพยาบาลนำหุ่นยนต์มาใช้ในการจ่ายยา (ของประเทศไทย เช่น ทีโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ มีหุ่นยนต์ช่วยงานด้านจัดการเอกสารและยังเปลี่ยนชุดที่เทศกาลด้วยนะ)

ความสามารถในงานวิจัย

หุ่นยนต์สามารถทำการสำรวจงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับมนุษย์ เช่น การสำรวจท้องทะเลหรือมหาสมุทรที่มีความลึกเป็นอย่างมาก หรือการสำรวจบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานเสี่ยงอันตรายที่เกินขอบเขตความสามารถของมนุษย์ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานสำรวจเช่นนี้ได้

ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานวิจัยและสำรวจ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถทำการควบคุมหุ่นยนต์ได้ในระยะไกลด้วยระบบคอนโทรล โดยมีเซนเซอร์ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการวัดระยะทางและเก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์

ภาพ:  Aditya Vyas

ความสามารถในงานอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์เริ่มมีบทบาททางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในขณะที่งานด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ทำให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มจำนวนสูงขึ้น และงานอุตสาหกรรมบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงงานเข้าไปทำได้

ซึ่งบางงานนั้นอันตรายและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการผลิตรวมทั้งเป็นการประหยัดระยะเวลา ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรม

ความสามารถในด้านความมั่นคง

อาจจะสร้างเครื่องบินสอดแนมผู้ก่อการร้าย โดยติดตั้งเรดาร์คอยตรวจจับเหตุที่อาจไม่ชอบมาพากล และยังสามารถใช้เป็นตัวทดลองประสิทธิภาพของอาวุธได้

ความสามารถในด้านบันเทิง

หุ่นยนต์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถตอบโต้กับคนได้เสมือนเป็นเพื่อนเล่น หรือสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีในรูปแบบของ สุนัข แมว และแมลง เป็นต้น หรือกระทั่งสร้างความบันเทิงทางเพศให้กับมนุษย์ได้อีกด้วย

ความสามารถในงานครัวเรือน

ทำงานในบ้านแทนมนุษย์ แม่บ้านทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถู อำนวยความสะดวกภายในบ้านทดแทนแรงงาน มีความปลอดภัยไม่ต้องจ้างแรงงาน

ภาพ: Christian Langenhan

ความสามารถในด้านการแข่งขัน

ปัจจุบันมีหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันต่าง ๆ เช่น ด้านกีฬา หุ่นยนต์นักฟุตบอล โดรน ด้านดนตรี เช่น หุ่นยนต์นักเต้น เป็นต้น

หุ่นยนต์ในวัฒนธรรมสมัยนิยม

หุ่นยนต์เป็นจินตนาการของมนุษย์ที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องแต่งต่าง ๆ ซึ่งปรากฏใน นิยายวิทยาศาสตร์ การ์ตูน และ ภาพยนตร์ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น เจ้าหนูอะตอม (Astro Boy) โดราเอมอน (Doraemon) กันดั้ม (Gundum) โรโบคอบ (RoboCop) เป็นต้น

เรียกได้ว่าหุ่นยนตร์นั้นมีประโยชน์มากมาย มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์แทบจะทุกด้าน ดังนั้นแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมา

อ้างอิงจาก: th.wikipedia,

บทความแนะนำ