สาระน่ารู้ หน่วยวัดพื้นที่

รู้จักหน่วยวัดพื้นที่ไทย – ไร่ งาน ตารางวา + หน่วยวัดพื้นที่ในระบบเมตริก และ อังกฤษ

Home / สาระความรู้ / รู้จักหน่วยวัดพื้นที่ไทย – ไร่ งาน ตารางวา + หน่วยวัดพื้นที่ในระบบเมตริก และ อังกฤษ

เรามักจะใช้ ไร่ งาน และ ตารางวา เป็นหน่วยในการวัดพื้นที่ ซึ่งบางครั้งก็ทำให้หลายๆ สับสน เมื่อต้องแปลงเป็นหน่วยวัดเมตริก ซึ่งเป็นหน่วยวัดแบบสากล –  รู้จักหน่วยวัดพื้นที่ไทย

รู้จักหน่วยวัดพื้นที่ไทย

เทียบหน่วยวัดพื้นที่ไทย กับ ระบบเมตริก

1 ไร่ 

= 4 งาน = 400 ตารางวา = 1,600 ตารางเมตร = 0.0016 ตารางกิโลเมตร

1 งาน

= 0.25 ไร่  = 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร = 0.0004 ตารางกิโลเมตร

1 ตารางวา 

= 0.0025 ไร่ = 0.01 งาน = 4 ตารางเมตร = 0.000004 ตารางกิโลเมตร

หน่วยวัดพื้นที่ระบบเมตริก ( Metric )

  • ตารางเซนติเมตร – Square Centimeter
  • ตารางเมตร – Square Meter
  • ตารางกิโลเมตร – Square Kilometer

1 ตารางกิโลเมตร = 10,000,000 ตารางเมตร 

1 ตารางเมตร = 10,000 ตารางเซนติเมตร 

หน่วยวัดพื้นที่ระบบอังกฤษ

  • ตารางนิ้ว –  Square Inch
  • ตารางฟุต – Square Foot
  • ตารางหลา – Square Yard
  • ตารางไมล์ – Square Mile
  • เอเคอร์ – Acre
  • เฮกเตอร์ – Hectare

1 เฮกเตอร์ = 100 เอเคอร์ 

1 เอเคอร์ = 4,840 ตารางหลา

1 ตารางไมล์ = 640 เอเคอร์

ขอบคุณข้อมูลจาก : หน่วยวัดที่ดินไทย และ หน่วยวัดความยาว และพื้นที่ (ภาษาอังกฤษ) 

บทความแนะนำ :