คาถา

คาถา สมัครสอบเข้าเรียน

Home / ดูดวง / คาถา สมัครสอบเข้าเรียน

เพื่อเป็นกำลังใจในการสอบ ทำตามความเชื่อนี้ ท่องคาถาก่อนเข้าห้องสอบ การท่องคาถาต่างๆ ถือว่าเป็นการทำให้จิตใจเราสงบ มีสมาธิ ขึ้นด้วยนะคะ

คาถา สมัครสอบเข้าเรียน

สวด นโม 3 จบก่อน

มุนินทะ วัดทะนัมพุชะ
คัพพะสัมพะวะ
สุนทระรีย์ ปาณีนัง สะระนัง
วาณี มัยหัง ปินะยะตัง มะนัง

แต่เหนือสิ่งอื่นใด การอ่านสำคัญที่สุด..
ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

cr. Horolive