“ซีดี” รับบทเด็กเกเร มองย้อนตัวเองได้ข้อคิด ใน “Wifi Society”

เรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจ­ากกระทู้ The Stories behind the Gold Medal จากห้องบ๊วยสู่เหรียญทอง ซีดี รับบทเด็กเกเร มองย้อนตัวเองได้ข้อคิด