Teaser กับ Trailer เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ตัวอย่างหนัง คำว่า Teaser กับ Trailer เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Teaser กับ Trailer เหมือนหรือต่างกันอย่างไร Teaser คือ ตัวอย่างหนัง (ภาพยนต์) ขนาดสั้น ส่วนมากจะใช้เวลาตั้งแต่ ต่ำกว่า 1 -2 นาที โดยประมาณ โดยการนำภาพของเรื่องมาร้อยเรียงต่อกัน