Mysterio เจ้าแห่งภาพมายา

Mysterio เจ้าแห่งภาพมายา – ตัวละครหมวกแก้วทรงกลม ชุดสีเขียว และผ้าคลุมม่วง

Mysterio คือใคร  ทำอะไรได้บ้าง แล้วเขาจะมาเป็นตัวดีหรือร้ายกันแน่ ดังนั้นเรามาลองทำความรู้จักกับตัวละครนี้ว่าเป็นใคร - Mysterio เจ้าแห่งภาพมายา