Sometime Sometimes Some Time ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

สับสนกันไหม? เรียนรู้วิธีการใช้ Sometime , Sometimes, Some Time อย่างไรให้ถูกต้อง

เชื่อได้เลยว่าจะต้องมีเพื่อนๆ หลายคนสงสัยกันอย่างแน่นอน เกี่ยวกับคำว่า Sometime, Sometimes, Some Time ที่ในบางครั้งก็รู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะต้องเลือกใช้คำไหนถึงจะถูกต้อง