ส.ส. แบบปาร์ตี้ลิสต์ (Party-list) คืออะไร ?

เกร็ดความรู้เรื่องการเมือง – ส.ส. แบบปาร์ตี้ลิสต์ (Party-list) คืออะไร ?

ส.ส. แบบปาร์ตี้ลิสต์ (Party-list) คืออะไร ? สภาผู้แทนราษฎร ส.ส แบบบัญชีรายชื่อ หรือเรียกว่า Party-list จำนวน 150 คน มาจากการคำนวณคะแนนเสียง โดยจะต้องดูว่าแต่ละพรรคนั้นได้สัดส่วนเท่าไรในคะแนนเสียงรวมกันทั่วประเทศ