เกาะมาดากัสการ์ Madagascar - เกาะใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก

เกาะมาดากัสการ์ Madagascar – เกาะใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก

เป็นที่รู้จักกันในนาม "เกาะแดงใหญ่" เพราะสีของดิน ซึ่งบัดนี้กำลังถูกชะลงทะเลในอัตราที่น่ากลัวด้วยน้ำมือมนุษย์ ธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์และปลอดภัย