ร้านอาหารซีฟู้ด JUMBO Seafood

JUMBO Seafood – 2 เมนูใหม่ ข้าวต้มกุ้งมังกรล็อบสเตอร์ ปูศรีลังกาไซส์ยักษ์

ร้านอาหารซีฟู้ด JUMBO Seafood สาขา 2 พร้อมเปิดบริการอีกครั้ง Welcome Back กับ 2 เมนูใหม่ ข้าวต้มกุ้งมังกรล็อบสเตอร์ ปูศรีลังกาไซส์ยักษ์