หลักการใช้ Passive Voice

หลักการใช้ Passive Voice ครบทั้ง 12 Tense – เรียนภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Passive Voice ในภาษาอังกฤษจะมีโครงส้รางประโยค 2 แบบ นั่นก็คือ Active Voice และ Passive Voice ลองสังเกตประโยคด้านล่างทั้งสองประโยคดูนะ
ใช้ Articles อย่างไรให้ถูกรูปประโยค

ทริคภาษาอังกฤษน่ารู้ ใช้ Articles อย่างไรให้ถูกรูปประโยค

ใช้ Articles อย่างไรให้ถูกรูปประโยค เมื่อใดต้องนำ A, An, The มาใช้ ? เมื่อเราพูดถึงหลักของ Grammar เรื่อง Articles เชื่อว่าต้องมีหลายๆ คนที่รู้ว่ามันคืออะไร และก็ต้องมีอีกหลายๆ
การสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้จาก 10 ภาพ Infographic นี้

การสะกดคำและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ - กฎไวยากรณ์พื้นฐาน 14 ข้อผิดพลาดในการใช้คำบุพบท วิธีการใช้เครื่องหมายคำพูดและเครื่องหมายวรรคตอน