10 ผลกระทบสุดน่ากลัว ที่จะเกิดขึ้นหากโลกของเรา ‘หยุดหมุน’ จริง!!

ถ้าสมมติว่าในวันหนึ่งโลกที่เราอาศัยกันอยู่นั้น เกิดหยุดหมุนหรือหยุดโคจรขึ้นมาจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้