ตรรก กับดักทางความคิด

ตรรก กับดักทางความคิด – คำถามที่ ไอสไตน์ เคยถามนักเรียนในห้อง

มีคนซ่อมปล่องไฟสองคน กําลังซ่อมปล่องไฟเก่า พอพวกเขาออกมาจากปล่องไฟ ปรากฏว่า คนหนึ่งตัวสะอาด อีกคนตัวเลอะเทอะ ตรรก กับดักทางความคิด