แสตมป์ที่ระลึก เปิดจำหน่ายตราไปรษณียากร-สิ่งสะสม

เปิดจำหน่ายตราไปรษณียากร-สิ่งสะสม ชุดพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ 25 ต.ค. 60

ตราประทับพิเศษ ที่เป็น ภาพพระเมรุมาศและลงวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 เปิดจำหน่ายตราไปรษณียากร-สิ่งสะสม 19 แห่ง

เข้าชมฟรี! นิทรรศการแสตมป์หายาก 9 พระราชปณิธานในหลวง ร.9

9 พระราชปณิธาน สืบสานแสตมป์ของพ่อ ได้แก่ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม, ความกตัญญู, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความสามัคคี, ความเพียร..