เกร็ดความรู้ พายุหมุนเขตร้อนประเภทต่างๆ พายุหมุนเขตร้อนในไทย เกิดขึ้นเมื่อไรบ้าง?

พายุหมุนเขตร้อน (Tropical storm) พายุหมุนเขตร้อนในไทย เกิดขึ้นเมื่อไรบ้าง? พายุ ไต้ฝุ่น เฮอร์ริเคน วิลลี่-วิลลี่ ไซโคลน