รู้จักมั้ย ไก่ซิลค์กี้ ไก่ตัวเล็กขนฟู คนนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง

มองจากภายนอกเราก็รู้แหละว่า มันเป็นไก่ แต่ประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นไก่อะไร เห็นหน้าตาขนฟูๆ แบบนี้