ชวนสัมผัสสัตว์ทะเลวัยอนุบาล “Baby Creatures…เพื่อนรักตัวจิ๋ว” โอเชี่ยน เวิร์ล

เที่ยวชมได้สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังการเพาะพันธุ์ และการดูแลสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอย่างใกล้ชิดในโซน Back of House