โครงการแกล้งดิน ของ ในหลวง ร.9

โครงการแกล้งดิน ของ ในหลวง ร.9 #เสียงที่อยากได้ยินภาพที่อยากเห็น

โครงการแกล้งดิน ของ ในหลวง ร.9 - โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยปรับปรุงสภาพของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ซึ่งโครงการนี้