หาชมยาก!! 27 ภาพแผนที่จากทั่วโลก ที่จะทำให้เราเข้าใจการดูแผนที่มากยิ่งขึ้น

หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยรู้กันมาก่อนว่า ขนาดของประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น เป็นขนาดที่เกิดจาก "เส้นโครงแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์"