ฉันเห็นด้วยกับคุณ

พูดว่า ฉันเห็นด้วยกับคุณ ภาษาอังกฤษแบบอื่นๆ ได้อย่างไรบ้าง | I agree with you

นอกจากพูดว่า I agree. หรือ I agree with you. ที่แปลว่า ฉันเห็นด้วยกับคุณ ก็มีบางทีที่อยากจะพูดแบบอื่นบ้าง พูดยังไงดีนะ