หนังสารคดีพาวัยรุ่น ตามรอยพระพุทธบาท ที่อินเดีย “ตาย อย่าง ดี”

ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง " ตาย อย่าง ดี (Die So Well)" เป็นภาพยนตร์สารคดีที่พาวัยรุ่นไปตามรอยพระพุทธบาทเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนที่เสด็จออกนอกพระราชวัง