ความตาย สารคดี เสถียรธรรมสถาน

หนังสารคดีพาวัยรุ่น ตามรอยพระพุทธบาท ที่อินเดีย “ตาย อย่าง ดี”

Home / บันเทิง / หนังสารคดีพาวัยรุ่น ตามรอยพระพุทธบาท ที่อินเดีย “ตาย อย่าง ดี”

ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง ” ตาย อย่าง ดี (Die So Well)” เป็นภาพยนตร์สารคดีที่พาวัยรุ่นไปตามรอยพระพุทธบาทเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนที่เสด็จออกนอกพระราชวัง จนมาพบกับ เทวฑูตทั้ง 4 ซึ่งหมายถึง ความแก่ ความเจ็บ ความตาย และนักบวชลัทธิต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ออกผนวชเพื่อหาทางดับทุกข์ ผลงานการกำกับของ “อู๊ด-วิวัฒน์ วงศ์กระพันธุ์”

ตาย อย่าง ดี หนังสารคดีพาวัยรุ่นตามรอยพระพุทธบาท

ตายอย่างดี (26)

ตายอย่างดี (29)

ตายอย่างดี (38)

Gallery