เทพเจียง เจ้ากรมบัญชีบาปบุญ

การคำนวณ บาป-บุญ ออกมาเป็นตัวเลข | ความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ

ฆ่ากุ้งหอยปูปลาปรุงอาหาร 10 ตัว 1 บาป พูดตำหนิศาสนาอื่น 1 ครั้ง 100 บาป - บริจาคยารักษาโรค 1 ครั้ง 3 บุญ ส่งเสริมคนทำชั่ว 1 ครั้ง 4 บาป พูดหยาบคายลามก 1 ครั้ง 10 บาป