พระพี่เลี้ยง เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ไทย

พระพี่เลี้ยง ผู้ใกล้ชิด ในหลวง ร.8 ร.9 ร.10 สมเด็จพระเทพฯ, พระองค์ภาฯ

พระพี่เลี้ยง หรือพี่เลี้ยง คือผู้ที่คอยถวายการอภิาบาล (ดูแล) เจ้านายเล็กๆ ที่เรารวบรวมความประทับใจมาให้อ่านในหลายๆ พระองค์ อ่านแล้วต้องยิ้มตามแน่นอนค่ะ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยื่นพระหัตถ์ปัดดินที่แก้ม

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยื่นพระหัตถ์ปัดดินที่แก้ม – ครูเส เล่าอดีตสุดปีติ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยื่นพระหัตถ์ปัดดินที่แก้ม - ครูเส เล่าอดีตสุดปีติ ขอนำบทความเรื่องราวแห่งความสุดปีติของ ครูเส อดีตตำรวจพลร่มรุ่นไตรมิตร ผู้ที่เคยเข็นรถพระที่นั่งในหลวง ร.9