ภาพสวยๆ จาก 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดที่เป็นเมืองเล็กๆ เมืองทางผ่าน หรือเมืองที่ถูกลืม แต่จริงๆ แล้ว เป็นเมืองที่มีเรื่องราวน่าสนใจและของดีซ่อนอยู่