ลำดับเมีย 5 ประเภท ตามศักดินาในสมัยโบราณ

เกร็ดความรู้ ลำดับเมีย 5 ประเภท ตามศักดินาในสมัยโบราณ

เกร็ดความรู้ ลำดับเมีย 5 ประเภท ตามศักดินาในสมัยโบราณ เมียกลางเมือง เมียกลางทาสี เมียกลางนอก เขียนอยู่ในหนังสือกฎหมายตราสามดวง