เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊ค บางคนเรียก เฟก บุ๊ค fake book

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊ค บางคนเรียก เฟก บุ๊ค fake book

ณ ปัจจุบันเวลานี้หากใครไม่อยากเป็นคนล้าสมัย ตกเทรนด์ ต้องเล่น FaceBook ทั้งในชุมชน สังคมออฟฟิศ และวัยรุ่นนักเรียน นักศึกษา