“SOS” เพลงแร๊ปจากชีวิตจริงเมื่อน้องสาวอยู่ในภาวะ โรคซึมเศร้า เราต้องเข้าใจ

ชีวิตจริงของคุณ อาร์ม - กัมปนาท พนัสนาชี หรือ 36MAN (Thirty six Man) พี่ชายวัย 26 ปี ได้แต่งเพลงแร๊ปขึ้น ขณะที่น้องสาวตกอยู่ในภาวะของ โรคซึมเศร้า ขั้นรุนแรง