บทสวดไหว้ครู กลอนไหว้ครู - 16 มกราคม วันครู

บทสวดไหว้ครู กลอนไหว้ครู – 16 มกราคม วันครู ของไทย

บทสวดไหว้ครู กลอนไว้ครู มีไว้สำหรับให้ลูกศิษย์ทุกคนใช้ในพิธีการไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครู อาจารย์ ผู้พร่ำสอนให้นักเรียนมีความรู้