8 บทเรียนชีวิต จากการเที่ยวกลางคืน

ทำให้เรารู้ว่า ไว้ใจใครได้บ้าง หรือบางทีอาจทำให้เราได้เรียนรู้ว่า ไม่มีใครไว้ใจได้เลยก็เป็นได้ ภายใต้หน้ากากที่ทุกคนสวมเข้าหากัน ไม่มีใครรู้ตื้นลึกหนาบางซึ่งกันและกันได้ดี