5 สิ่งประดิษฐ์ในคุก ที่นักโทษทำขึ้นมา เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้น

5 สิ่งประดิษฐ์ในคุก ที่นักโทษทำขึ้นมา เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้น

นี่คือไอเดียของนักโทษที่ติดคุก สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะที่ทำขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่าง 5 สิ่งประดิษฐ์ในคุก