ประวัติ ความสำคัญ วันกาชาดสากล

ประวัติ ความสำคัญ วันกาชาดสากล 8 พ.ค. ของทุกปี | วันสำคัญ

วันกาชาดสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของอองรี ดูนังต์ ผู้ทำให้เกิดวันกาชาดนี้ขึ้นมา ประวัติ ความสำคัญ วันกาชาดสากล 8 พ.ค. ของทุกปี