โคราช มอง-ดู-อาร์ต | ดันเมืองโคราช ให้เป็นมหานครเมืองอาร์ตแห่งอีสาน

ไอเดียที่จะช่วยชูจุดเด่นของโคราช ผ่านงานอาร์ตร่วมสมัย โดยจะเริ่มจากผลงานแรกคือ กราฟฟิตี้-เพ้นท์ รูปแมวสีสวาด ในชื่อ “น้องสุดสวาด” บนผนังอาคาร 3 แห่ง ในโคราช